Ledenbenefits

Door inschrijving in het Toonkunstenaarsregister word je zichtbaar voor geinteresseerden. Er wordt regelmatig gebeld: weet je een pianodocent voor mijn kind. Mijn band heeft een slagwerker nodig, mijn koor zoekt een dirigent.
De website matcht vraag en aanbod.

Er is 1 manier om lid te worden:

A. BASISPAKKET,
€ 35,50 per jaar.
Ingeschrevenen hebben de mogelijkheid van:

 • Men komt in de database en op deze website.
 • Toegang tot een goedkope en zeer efficiente instrumentenverzekering van Zicht(Zuidstaete) verzekeringen.
 • Toegang tot alle soorten verzekeringen, die men nodig kan hebben en dat in een heel overzichtelijk pakket.

B.
Dan blijkt de beroepspraktijk geheel veranderd. In loondienst verdwijnt snel. Het ZZP-schap rukt op. De NTR heeft geregeld dat je ook lid kunt zijn van ZZP Nederland. Hier is alle expertise  als je (semi-) zelfstandige bent. Dit kost je niets extra(!). Wel op het formulier zetten dat je ook ZZP-NL wilt!

HOE INGESCHREVEN, LID WORDEN?
Klik hier, zend een e-mail met de gevraagde gegevens.
Daarna krijg je een vragenformulier toegestuurd, dit goed invullen EN kopie van je diploma’s meesturen.
Dit formulier is tevens een machtiging voor de incasso van genoemde bedragen.

Uw muziekinstrumenten goed verzekerd

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs heeft een collectieve kostbaarhedenverzekering voor muziekinstrumenten ontwikkeld voor de leden van Het Nederlands Toonkunstenaars Register. Zo kunt u als lid profiteren van een aantrekkelijke verzekeringspremie voor uw muziekinstrument(en).

Dekking
Hieronder hebben we voor u  op een rijtje gezet wat wel en niet is verzekerd met de collectieve kostbaarhedenverzekering. De volledige dekking en uitsluitingen vindt u terug in de polisvoorwaarden.

Dekking:

 • diefstal
 • schade veroorzaakt door plotseling van buiten komende gebeurtenis
 • diefstal uit motorrijtuigen bestemd voor openbaar vervoer
 • brand, ontploffing en implosie

Geen dekking:

 • schade aan gehuurde of geleende muziekinstrumenten
 • diefstal uit motorrijtuigen
 • het springen van snaren van strijkstokharen
 • beschadiging van trommelvellen en –stokken, tenzij dit gepaard gaat met andere beschadiging(en) van het instrument
 • kortsluiting, te hoge spanning, overbelasting, zelfverhitting en stroomlekken

Wat kunt u verzekeren?
Alle muziekinstrumenten die uw eigendom zijn en die u niet bedrijfsmatig gebruikt, kunt u verzekeren met de collectieve kostbaarhedenverzekering. 

Welk verzekerd bedrag?
We houden de door u opgegeven waarde van uw muziekinstrument aan als verzekerd bedrag. Als u niet precies weet wat de waarde van uw instrument is, laat dan een deskundige handelaar een taxatierapport opstellen. Een kopie van een aankoopnota is ook geldig als bewijs van de waarde van uw instrument. Bij een waarde boven de € 23.000,- is een taxatierapport niet ouder dan zes maanden of deaankoopnota verplicht. Voor elektronische- en blaasinstrumenten geldt dit bij waarden boven de € 5.000,-. We kunnen het instrument pas verzekeren als we het taxatierapport of de aankoopnota in ons bezit hebben.

Premie
De premie is 5,75 ‰ van het verzekerde bedrag met een minimumpremie van € 34,- per jaar. Dit is exclusief administratiekosten en 9,7% assurantiebelasting. 

Einde verzekering
De korting op de verzekering eindigt op de eerstkomende premievervaldag na beëindiging van uw lidmaatschap van NTR. U moet uw verzekering wel altijd schriftelijk opzeggen bij Zicht. Zonder lidmaatschap kunnen we de verzekering (met korting) niet voortzetten en is uw instrument dus niet (meer) verzekerd. 

Vernieuwd aanbod privéverzekeringen
Naast de collectieve verzekering voor muziekinstrumenten, kunt u als NTR-lid gebruik maken van een compleet nieuw aanbod voor uw privéverzekeringen  tegen uitstekende voorwaarden en zeer scherpe tarieven.
Wat houdt het nieuwe aanbod van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs voor u in?

Zicht Privé Pakket
Het Zicht Privé Pakket biedt u alle schadeverzekeringen die u als particulier nodig kunt hebben. Denk hierbij aan een opstal- en inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, de motorrijtuigenverzekering, rechtsbijstandverzekering, reis- en annuleringsverzekering en ongevallenverzekering.

Een paar kenmerken van het Zicht Privé pakket zijn:

 • Naadloos op elkaar aansluitende dekkingen.
 • Collectiviteitskorting.
 • Uitstekende voorwaarden.
 • Telefonische risico-inventarisatie en advies.
 • Opzeg- en oversluitservice van uw huidige verzekeringen.
 • De verzekeringen zijn dagelijks opzegbaar.

Een vrijblijvende offerte?

U kunt als NTR-lid gebruik maken van de dienstverlening van Zicht. Graag nemen wij met u uw risico’s en vragen door en stellen wij voor u een scherpe offerte samen. U kunt mailen naar zsn.zuid@zichtadviseurs.nl of bellen naar de afdeling particulieren in Weert via 0495-584847.