Ledenbenefits

Door inschrijving in het Toonkunstenaarsregister word je zichtbaar voor geinteresseerden. Er wordt regelmatig gebeld: weet je een pianodocent voor mijn kind. Mijn band heeft een slagwerker nodig, mijn koor zoekt een dirigent.
De website matcht vraag en aanbod.

Er is 1 manier om lid te worden:

A. BASISPAKKET,
€ 35,50 per jaar.
Ingeschrevenen hebben de mogelijkheid van:

  • Men komt in de database en op deze website.
  • Toegang tot een goedkope en zeer efficiente instrumentenverzekering van Zicht(Zuidstaete) verzekeringen.
  • Toegang tot alle soorten verzekeringen, die men nodig kan hebben en dat in een heel overzichtelijk pakket.

B.
Dan blijkt de beroepspraktijk geheel veranderd. In loondienst verdwijnt snel. Het ZZP-schap rukt op. De NTR heeft geregeld dat je ook lid kunt zijn van ZZP Nederland. Hier is alle expertise  als je (semi-) zelfstandige bent. Dit kost je niets extra(!). Wel op het formulier zetten dat je ook ZZP-NL wilt!

HOE INGESCHREVEN, LID WORDEN?
Klik hier, zend een e-mail met de de gevraagde gegevens: Naam, Adres, geboortedatum, E-mail, mobiel, (en website indien je die hebt).
Daarna krijg je een vragenformulier toegestuurd, dit goed invullen EN kopie van je diploma’s meesturen.
Dit formulier is tevens een machtiging voor de incasso van genoemde bedragen.

Verzekeringen
Vroeger had de NTR-NRM een speciale band met verzekeraar Zicht/Zuidstaete. Daar ZZ de polisvoorwaarden heeft veranderd waardoor o.a. vervoer niet meer is verzekerd en er beduidende beperkingen zijn wat je kunt verzekeren, is de NTR-NRM op zoek gegaan naar een nieuwe verzekeraar die geheel past in het reilen en zeilen van een professionele muziekbeoefenaar. Zo kwam de NTR-NRM uit bij DSV Instrumenten verzekering voor instrumenten EN Apparatuur. (’s Gravelandseweg 69, 1217 EJ Hilversum, tel.035-7517945)

De leden van de NTR-NRM kunnen ieder hun eigen instrumenten bij DSV verzekeren via www.instrumentenverzekering.nl.

De instrumentenverzekering
Onder instrumenten wordt verstaan:

  • Constructies gebouwd met het doel muzikale tonen voort te brengen, of anderszins muziek te maken met uitzondering van bijbehorende zaken zoals hierboven gedefinieerd.
  • Flightcases, hoezen, koffers, en ander verpakkingsmateriaal

Overige apparatuur wordt beschouwd als bijbehorende zaken. Onder bijbehorende zaken wordt verstaan:

  • Geluidsapparatuur en toebehoren zoals: boxen, mengpanelen, microfoons, versterkers
  • Lichtapparatuur en toebehoren
  • Computers (w.o. mede begrepen tablets zoals de Ipads) voor de bewerking van muziek
  • Kabels etc.

Bijhorende zaken kunnen uitsluitend worden verzekerd indien instrumenten zijn verzekerd en dan tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag voor instrumenten.
Mocht het voorkomen dat de waarde van de bijbehorende zaken boven deze 20% uitkomen, kan voor deze apparatuur een apparatuurverzekering worden aangevraagd via www.apparatuurverzekering.nl.

Zowel de apparatuur- als de instrumentenverzekering bieden dekking voor het gebruik, transport en verblijf van de verzekerde items.

De locatie waar de apparatuur en instrumenten staan opgeslagen dient een deugdelijk afsluitbare ruimte te zijn. In geval van diefstal dienen sporen van braak aantoonbaar te zijn, anders geldt een verhoogd eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis. De apparatuurverzekering biedt geen dekking indien geen sporen van braak aantoonbaar zijn.

Het is belangrijk dat de waarden van de instrumenten bij het aanvragen van de verzekering gegrond zijn. Bepaald is dat de waarde bij het aanvragen dient te zijn onderbouwd d.m.v. een taxatierapport of aankoopfactuur.