Welkom

Het Nederlandse Toonkunstenaars Register geeft een overzicht van ingeschreven leden en hun kwalificaties. Dat bestaat uit behaalde vakdiploma’s, tevens andere professies, deskundigheid in bepaalde stijlen/professionaliteit op andere gebieden.. Het register helpt om docenten op een bepaald gebied te vinden, maar ook (sessie)muzikanten, zangers, dirigenten, componisten, enz.

Deze database is een project van de Nederlandse Raad voor Muziek.


2021: in verband met corona, volg alle regelingen die de overheid aanbiedt nauwkeurig


Belangrijk als je inkomen hebt uit een vorm van kunst… Advies voor onze leden

De nieuwe “Kleine Ondernemers” regeling voor de BTW

Per 1 januari 2020 is deze regeling ingegaan.
Wat zijn de gevolgen als je b.v. een zzp-er in de kunsten bent b.v. een docent.
Allereerst is onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming tot 21 jaar vrijgesteld van BTW. Je moest dus pas 21% btw in rekening brengen op onderwijs uren als een deelnemer 21 jaar of ouder is.
De omzet van onder de 21 jaar is vrijgesteld van btw en hoeft dus niet meegeteld te worden. Het gaat dus puur over de omzet van 21 jaar en ouder. Wel, als deze belaste omzet op jaarbasis minder is als 20.000 euro, kun je een aanvraag doen voor gehele vrijstelling op basis van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Die aanvraag kan ieder kwartaal ingaan en loopt 3 jaren. Je mag dan geen btw meer in rekening brengen. Als je in een jaar toch boven de 20.000 euro komt, moet je vanaf dat moment weer btw in rekening gaan brengen en kun je btw op bedrijfskosten weer terugvragen. Maar let op: als je binnenkort nog grote investeringen moet doen b.v. instrumenten, apparatuur, bedrijfswagen. Blijf dan nog even in de gewone regelingen, want dan kan je die BTW aftrekken (verrekenen). Komt jouw btw aangifte structureel uit op een teruggaaf, dan is de nieuwe KOR voor jou niet interessant. De nieuwe regeling is ook van toepassing op besloten vennootschappen, verenigingen en stichtingen.