Geschiedenis

Op 27 september 1948 werd de Nederlandse Toonkunstenaarsraad opgericht, de bedoeling was een federatie van vakorganisaties op het gebied van muziek. Samenwerking wilde niet altijd vlotten

Op 1 januari 1951 werd het Register van Nederlandse Toonkunstenaars ingesteld. Tot het Register werd men toegelaten , als men een vakdiploma had gehaald. Kopien zijn in het archief van het NTR. Vakdiploma’s van Conservatoria, Hogeschool voor de kunsten/faculteit muziek, of Staatsexamen. Aspiranten (studerenden) konden zich ook aanmelden.

In 1956 werden die gegevens gepubliceerd in het eerste Toonkunstenaarsboek. Dat boek kwam onregelmatig uit en werd in 2004 samengevoegd met Expressie van CNV Kunstenbond.

Het NTR zette zich in voor acceptatie als beroepsgroep. Ooit is zelfs gepoogd (laatste poging 1985) om bij wet het beroepsregister beschermd te krijgen (precies als bij architecten: BNA). Dat is helaas nooit gelukt, want er was en is veel beunhazerij. En daarmee verviel de grond als koepelorganisatie, muziekorganisaties haakten af. Maar voor individuele muziekbeoefenaren bleef het Register zeker zijn belang houden.

Er bleek grote behoefte te zijn een specialistische verzekering voor instrumenten, transport. En dit werd gerealiseerd via van Rensch, later Zuidstaete en heet tegenwoordig Zichtverzekeringen. En nog steeds is het een betaalbare maar ook efficiënte verzekering.

In 1998 ging de Nederlandse Muziekraad en NTR samen tot Nederlandse Raad voor Muziek, bevattende het Nederlandse Toonkunstenaars Register.

Er is in die jaren opnieuw getracht de NRM te gebruiken om als koepelorganisatie voor muziekbeoefening in Nederland in te zetten. Maar het was moeilijk om andere organisaties te bewegen tot samenwerking. Kansen voor politieke beïnvloeding zijn daardoor beslist voorbijgegaan.

Het kantoor was altijd in Utrecht geweest, ging toen verhuizen naar Hengelo. Dat werkte niet goed. Er moest ingegrepen worden om de belangen van alle leden/ingeschrevenen veilig te stellen. Op 1 januari 2004 ging de NTR/NRM samenwerken met de CNV Kunstenbond en Christian Artists/Continental Sound. En het kantoor ging naar Rotterdam. Het Register werd gemoderniseerd in een snel werkende database. En de gegevens kwamen voortaan in het jaarlijkse jaarboek Expressie terecht. Laatste editie was in 2010. Daarna is het register openbaar gemaakt via deze website.

Per 1 januari 2014 is de NTR/NRM weer geheel zelfstandig. Er is een constructieve samenwerking met Continental Sound betreffende database beheer (leden + website). Er wordt overleg gepleegd met ZZP Nederland betreffende samenwerking. Deze is per 1 januari 2015 een feit.

Dankzij de CNV aansluiting met name voor die docenten, die in loondienst waren, nam ook de invloed in een aantal gremia sterk toe en dat is in het belang van de leden gebleken. Ook werd vanaf toen actief deelgenomen aan CAO’s

DE NTR/NRM was tevens aangesloten bij de International Music Council (Unesco), en het European Music Council. Maar is daarmee gestopt omdat er geen duidelijke meerwaarde was, wel kostte het erg veel geld.

Door de crisis nam het aantal dienstbetrekkingen ernstig af, vele plaatselijke muziekscholen werden gesloten. Vele zeer deskundige muziekdocenten werden gedwongen in een zzp-status. Vele leden werd geadviseerd hoe een eigen beroepspraktijk op te zetten. Het aantal zzp-ers nam zodanig toe, dat in 2014 werd besloten nauw te gaan samenwerken met ZZP-Nederland. En dat heeft vele leden geholpen om zelfstandig te overleven. Samen met ZZP-Nederland wordt ook richting min van sociale zaken actie ondernomen voor duidelijke en betere wetgeving rond de zzp-status.

Rond iedere verkiezing werd opgetrokken met Kunsten72, FNV-Kiem, Christian Artists/Continental Sound, CNV-Kunsten/Vakmensen om het budget voor kunst en cultuur opgehoogd te krijgen, zowel landelijk, als plaatselijk. Dat is eindelijk in 2018 gelukt. Maar het zal nog jaren kosten om de werkgelegenheid op het oude peil te krijgen.

Internationaal is zwaar ingezet om samen met Christian Artists Association richting Brussel om de mislukte flexabilisering aan te pakken. Deskundige vakmusici, maar ook uit ander kunstdisciplines hebben recht op een fatsoenlijk inkomen. De recente rapporten van de SER (2016, 2017) en Deutsche Musikrat (2017) spreken boekdelen en zijn een regelrechte aanklacht ten aanzien van het huidige beleid…. De cijfers: het gemiddelde jaarinkomen van een musicus is 9.000 – 15.000 Euro…

Maar bij dit jubileum spreekt het bestuur de hoop en het geloof uit, dat nu de crisis achter ons ligt, betere tijden aanbreken. Maar zit niet stil. Ook onze leden worden opgeroepen blijvend hun plaatselijke partijen te blijven bestormen ten aanzien van een fair cultuur (en dus ook muziek) beleid.

Ter gelegenheid van het jubileum komt er een speciale editie uit van Expressie, met daarin een overzicht van aangesloten leden (tenminste diegenen, die daarin wilden). Het complete overzicht is te vinden op: www.nederlandstoonkunstenaarsregister.nl . Want we blijven ook vechten voor beroepserkenning en beroepsbescherming. Zeker is dat een gebruiker van de database alleen maar echte professionals met diploma zal tegenkomen.

Namens het bestuur,
Leen La Rivière

Voorzitters:

  • 1948-1955 M.A.Reinalda
  • 1955-1965 N.J.C.M.Kappeyne van de Kapello
  • 1965-1970 G.J.G.Leonhardt
  • 1970-1992 N.J.C.M.Kappeyne van de Kapello
  • 1993-1998 A.J.M.Smeet
  • 1998-2004 J.Ritsema
  • 2004-heden Leen La Rivière