Geschiedenis

Op 27 september 1948 werd de Nederlandse Toonkunstenaarsraad opgericht, de bedoeling was een federatie van vakorganisaties op het gebied van muziek. Samenwerking wilde niet altijd vlotten

Op 1 januari 1951 werd het Register van Nederlandse Toonkunstenaars ingesteld. Tot het Register werd men toegelaten , als men een vakdiploma had gehaald. Kopien zijn in het archief van het NTR. Vakdiploma’s van Conservatoria, Hogeschool voor de kunsten/faculteit muziek, of Staatsexamen. Aspiranten (studerenden) konden zich ook aanmelden.

In 1956 werden die gegevens gepubliceerd in het eerste Toonkunstenaarsboek. Dat boek kwam onregelmatig uit en werd in 2004 samengevoegd met Expressie van CNV Kunstenbond.

Het NTR zette zich in voor acceptatie als beroepsgroep. Ooit is zelfs gepoogd (laatste poging 1985)om bij wet het beroepsregister beschermd te krijgen (precies als bij architecten: BNA). Dat is helaas nooit gelukt, want er was en is veel beunhazerij. En daarmee verviel de grond als koepelorganisatie, muziekorganisaties haakten af. Maar voor individuele muziekbeoefenaren bleef het Register zeker zijn belang houden.

Er bleek grote behoefte te zijn een specialistische verzekering voor instrumenten, transport. En dit werd gerealiseerd via van Rensch, later Zuidstaete en heet tegenwoordig Zichtverzekeringen. En nog steeds is het een betaalbare maar ook efficiënte verzekering.

In 1998 ging de Nederlandse Muziekraad en NTR samen tot Nederlandse Raad voor Muziek, bevattende het Nederlandse Toonkunstenaars Register.

Er is in die jaren opnieuw getracht de NRM te gebruiken om als koepelorganisatie voor muziekbeoefening in Nederland in te zetten. Maar het was moeilijk om andere organisaties te bewegen tot samenwerking. Kansen voor politieke beïnvloeding zijn daardoor beslist voorbijgegaan.

Het kantoor was altijd in Utrecht geweest, ging toen verhuizen naar Hengelo. Dat werkte niet goed. Er moest ingegrepen worden om de belangen van alle leden/ingeschrevenen veilig te stellen. Op 1 januari 2004 ging de NTR/NRM samenwerken met de CNV Kunstenbond en Continental Sound. Het Register werd gemoderniseerd in een snel werkende database. En de gegevens kwamen voortaan in het jaarlijkse jaarboek Expressie terecht. Laatste editie was in 2010. Daarna is het register openbaar gemaakt via deze website.

Per 1 januari 2014 is de NTR/NRM weer geheel zelfstandig. Er is een constructieve samenwerking met Continental Sound betreffende database beheer (leden + website). Er wordt overleg gepleegd met ZZP Nederland betreffende samenwerking. Deze is per 1 januari 2015 een feit.

Dankzij de CNV aansluiting nam ook de invloed in een aantal gremia sterk toe en dat is in het belang van de leden gebleken. Ook werd vanaf toen actief deelgenomen aan CAO’s

DE NTR/NRM is tevens aangesloten bij de International Music Council (Unesco), en het European Music Council.

Voorzitters:

  • 1948-1955 M.A.Reinalda
  • 1955-1965 N.J.C.M.Kappeyne van de Kapello
  • 1965-1970 G.J.G.Leonhardt
  • 1970-1992 N.J.C.M.Kappeyne van de Kapello
  • 1993-1998 A.J.M.Smeet
  • 1998-2004 J.Ritsema
  • 2004-heden Leen La Rivière